Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Wystawa „Niektórzy ludzie są jak wzgórza” w Spectra Art Space

27.01.2023

Niektórzy ludzie są jak wzgórza to wystawa prac najwybitniejszych artystek i artystów polskiej sztuki powojennej z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z określanego mianem jednego z najważniejszych tekstów XX wieku poematu „Wzgórza” Guillaume’a Apollinaire’a, rozumianego jako przepowiednia nadchodzącego „nowego świata” i nowej sztuki. Prezentację otwiera seria gwaszy Andrzeja Wróblewskiego, na których artysta zilustrował poszczególne strofy dzieła. 

Na wystawie pojawiły się dzieła takich artystek i artystów jak Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jan Dobkowski, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kobro, Ewa Kuryluk, Danuta Lewandowska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Maria Pinińska-Bereś, Erna Rosenstein, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarskiego i Andrzeja Wróblewskiego.

Prezentacja jest także podsumowaniem 10 lat istnienia Spectra Art Space, organizacji która powstała w oparciu o autorski program kuratorki Ani Muszyńskiej.

Wystawa czynna od 27 stycznia do 27 maja 2023.
Spectra Art Space – Fundacja Rodziny Staraków – Bobrowiecka 6, Warszawa
https://starakfoundation.org/pl/spectra/news/niektorzy_ludzie_sa_jak_wzgorza