Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Wystąpienia z konferencji „Andrzej Wróblewski. Z bliska / z daleka” już dostępne online

21.09.2013

Na koncie vimeo Muzeum Sztuki Nowoczesnej dostępne już są wystąpienia uczestników konferencji Andrzej Wróblewski. Z bliska / z daleka (6–7 września 2013). Zapraszamy do słuchania!

6 WRZEŚNIA

PANEL 1 / ANDRZEJ WRÓBLEWSKI. MIĘDZY FIGURACJĄ A ABSTRAKCJĄ

Wprowadzenia prof. Érica de Chassey

Przedstawienie uczestników / dr Luiza Nader

Wykład prof. Serge’a Guilbauta Próba zmieszczenia sztuki nowoczesnej między komunizmem i liberalizmem: Andrzej Wróblewski i Jean Hélion

Wykład dr Katarzyny Bojarskiej Egzekucja realizmu. Traumatyczne obrazy wojny Andrzeja Wróblewskiego

Wykład dr Łukasza Rondudy Między figuracją a abstrakcją. Andrzej Wróblewski i kino 

7 WRZEŚNIA

PANEL 1 / ANDRZEJ WRÓBLEWSKI I SOCREALIZM. MIĘDZY INDYWIDUALNYM A ZBIOROWYM

Wykład dr Karoliny Lewandowskiej Fotografia i jej zmienne realizmy

Wykład Doroty Jareckiej Andrzej Wróblewski. Malarstwo jako samokrytyka 

Wykład Jérôme Bazina Okaleczona klasa robotnicza. Socrealizm Wróblewskiego w Nowej Hucie

Wykład dr Davida Crowley’a Andrzej Wróblewski i polityka świadectwa

Wykład prof. Toma McDonough O śmierci Stalina: Wróblewski i „Żałobna wieść”

PANEL 2 / ANDRZEJ WRÓBLEWSKI I ODWILŻ

Wykład Joanny Kordjak-Piotrowskiej „Człowiek-abstrakcja”. Twórczość Andrzeja Wróblewskiego w okresie odwilży

Wykład Ulricha Loocka Andrzej Wróblewski – praca fragmentaryzacji 

Wykład prof. Jean-Françoisa Chevriera Inkluzywna konstrukcja liryczna Andrzeja Wróblewskiego

Wykład Jana Michalskiego Bodhissatva Avalokitesvara i jego rola w soteriologii Andrzeja Wróblewskiego. Studium wyobraźni symbolicznej powojennego artysty

PANEL 3 / ANDRZEJ WRÓBLEWSKI PO ANDRZEJU WRÓBLEWSKIM

Wykład Andy Rottenberg Pitagorejska pułapka

Prezentacja dr Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały Godzina spojrzenia retrospektywnego 

Dyskusja oraz podsumowanie konferencji prof. Érica de Chassey