Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

„Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego” – panel dyskusyjny 

25.08.2023

Wystawa „Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego” w Muzeum Narodowym w Lublinie dobiega końca. 

W ramach wydarzeń finisażu, 26 sierpnia o godz. 17:00, zapraszamy na panel dyskusyjny prowadzony przez kuratora wystawy Marcina Lachowskiego z z udziałem badaczy twórczości Andrzeja Wróblewskiego: Anny Król, Andy Rottenberg, Hanny Wróblewskiej, Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/219355660418820

„Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści”

23.05.2023

Wystawa pt. Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto – wiele opowieści ukazuje Wilno w wyjątkowo skomplikowanym okresie historycznym. 

Siedmioczęściowa narracja ekspozycji pokazuje, jak artyści ówczesnego wielokulturowego Wilna postrzegali swoje miasto. Wystawa prezentuje prace wileńskich artystów przechowywane w polskich i litewskich instytucjach dziedzictwa kulturowego. Obok znanych i wielokrotnie przedstawianych dzieł klasyków wileńskiej sztuki m.in. Ferdynanda Ruszczyca, Jana Bułhaka, Ludomira Sleńdzińskiego, Bronisława Jamontta, Michała Rouby, Jerzego Hoppena można zobaczyć także obrazy i grafiki młodszego pokolenia artystów, do którego należeli m.in. Hanna Milewska, Józef Horyd czy Hadassa Gurewicz-Grodzka. 

Wizerunek Wilna został poszerzony o rozdział litewski, złożony z pejzaży i portretów Vladasa Drėmy, Antanasa Gudaitisa, Juozasa Mikėnasa, Algirdasa Petrulisa i Adomasa Varnasa. 

Zwieńczeniem narracji są dzieła zrodzone z nostalgii za utraconym Wilnem, w tym grafiki i obrazy Andrzeja Wróblewskiego.

Wystawa czynna od 24 maja do 3 września 2023.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Aleja 3 Maja 1, Kraków
https://mnk.pl/wystawy/wilno-vilnius-vilne-1918-1948-jedno-miasto-wiele-opowiesci

Wernisaż wystawy „Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

20.05.2023

17 maja 2023 roku miał miejsce wernisaż wystawy Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Razem z dyrektor Katarzyną Nowak i zespołem kuratorskim, w którego skład wchodzą dr Anna Król, dr Magdalena Ziółkowska oraz Wojciech Grzybała chcielibyśmy podziękować wszystkim gościom za obecność.

Od lewej: Magdalena Ziółkowska, Anna Król, Marta Wróblewska i Wojciech Grzybała

Więcej zdjęć z wernisażu na: facebook.com/andrzejwroblewskifoundation

„Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski”

12.05.2023

17 maja 2023 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha będzie miało miejsce otwarcie wyjątkowej wystawy – prezentacji prac trzech artystów: Andrzeja Wróblewskiego, Mieczysława Karłowicza i Leona Wyczółkowskiego. To pierwsza ekspozycja, na której dzieła tych trzech wybitnych twórców pojawią się obok siebie.

Wystawa Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski zaprezentuje cykl tuszy Andrzeja Wróblewskiego z widokami Tatr oraz jego geometryczne abstrakcje z 1948 roku, oryginalne odbitki górskich pejzaży Mieczysława Karłowicza, pieczołowicie przechowywane w archiwum Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz obrazy, pastele i grafiki Leona Wyczółkowskiego z pierwszej dekady XX wieku, inspirowane estetyką japońską. Dzieła te łączy niezwykła umiejętność twórców przełożenia na język wizualny doznań wynikających z doświadczania gór. Wystawa potrwa aż do 5 listopada 2023 roku.

Wystawa czynna od 17 maja do 5 listopada 2023.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – Marii Konopnickiej 26, Kraków
https://manggha.pl/wydarzenie/tatry-wroblewski-karlowicz-wyczolkowski

Wernisaż wystawy „Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego”

02.05.2023

28 kwietnia odbył się wernisaż wystawy Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wystawa, która została przygotowana we współpracy z Fundacją Andrzeja Wróblewskiego obejmuje prawie 100 obrazów i szkiców Andrzeja Wróblewskiego oraz 50 dzieł innych artystów, z których najmłodsi urodzili się w 1991 roku.

„Wielki hołd dla artysty i podziękowania dla organizatorów wystawy. To satysfakcjonujące, że możemy wspierać takie działania” podkreślił Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podczas wernisażu wystawy.

To pierwsza wystawa twórczości Andrzeja Wróblewskiego w Muzeum Narodowym w Lublinie, w którego kolekcji znajdują się dwa obrazy: Obraz na temat okropności wojennych, (Ryby bez głów) oraz Kobieta. Zgromadzone na wystawie dzieła – tworzone od 1948 roku do 1957 roku – wykonane w różnych technikach – od obrazów olejnych, przez monotypie czy prace wykonane tuszem – odzwierciedlają szeroką gamę zainteresowań artysty, który według kuratora wystawy, prof. Marcina Lachowskiego, był „artystą osobnym, kompletnym i zajmował pozycję outsidera”.

„To, co malował wiele lat temu Andrzej Wróblewski wciąż jest aktualne” – tymi słowami dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, otworzyła wystawę.

Wystawa czynna od 28 kwietnia do 27 sierpnia 2023.
Muzeum Narodowe w Lublinie – plac Zamkowy 9, Lublin

Zespół kuratorski: Marcin Lachowski, Aleksandra Blonka-Drzażdżewska, Łukasz Wiącek
Koordynacja: Małgorzata Kozieł

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Lublinie, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego

„Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego”

25.04.2023

W piątek 28 kwietnia w Muzeum Narodowym w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego. Kuratorzy Marcin Lachowski, Aleksandra Blonka-Drzażdżewska i Łukasz Wiącek wybrali ponad 90 dzieł autora „Rozstrzelań” i zestawił je z twórczością artystów kolejnych pokoleń m.in. między innymi z Gruppy, Grupy Wprost, Grupy „Ładnie”.

Andrzej Wróblewski, Obraz na temat okropności wojennych, (Ryby bez głów); 16–18 XI 1948; olej, płótno; 72 × 100 cm; Muzeum Narodowe w Lublinie ⓒ Fundacja Andrzeja Wróblewskiego 

Wystawa czynna od 28 kwietnia do 27 sierpnia 2023.
Muzeum Narodowe w Lublinie – Zamkowa 9, Lublin
https://zamek-lublin.pl/wystawy-czasowe/wroblewski-i-po/

66. rocznica śmierci artysty

23.03.2023

Dziś mija 66. rocznica śmierci Andrzeja Wróblewskiego (ur. 1927, Wilno – zm. 1957, Tatry). 

(Autoportret); niedatowany; olej, płótno; 92 × 62 cm; Starak Collection

Wystawa „Niektórzy ludzie są jak wzgórza” w Spectra Art Space

27.01.2023

Niektórzy ludzie są jak wzgórza to wystawa prac najwybitniejszych artystek i artystów polskiej sztuki powojennej z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z określanego mianem jednego z najważniejszych tekstów XX wieku poematu „Wzgórza” Guillaume’a Apollinaire’a, rozumianego jako przepowiednia nadchodzącego „nowego świata” i nowej sztuki. Prezentację otwiera seria gwaszy Andrzeja Wróblewskiego, na których artysta zilustrował poszczególne strofy dzieła. 

Na wystawie pojawiły się dzieła takich artystek i artystów jak Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jan Dobkowski, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kobro, Ewa Kuryluk, Danuta Lewandowska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Maria Pinińska-Bereś, Erna Rosenstein, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarskiego i Andrzeja Wróblewskiego.

Prezentacja jest także podsumowaniem 10 lat istnienia Spectra Art Space, organizacji która powstała w oparciu o autorski program kuratorki Ani Muszyńskiej.

Wystawa czynna od 27 stycznia do 27 maja 2023.
Spectra Art Space – Fundacja Rodziny Staraków – Bobrowiecka 6, Warszawa
https://starakfoundation.org/pl/spectra/news/niektorzy_ludzie_sa_jak_wzgorza

Rozmowa z adwokatem Wojciechem Jarosińskim o współpracy z Fundacją Andrzeja Wróblewskiego

25.01.2023

Po co Fundacji adwokat? Od tego pytania rozpoczęliśmy rozmowę z wspierającym nas i reprezentującym w kwestiach prawnych adwokatem Wojciechem Jarosińskim.

Nasze współpraca, która zapoczątkowana została ponad 10 lat temu, rozpoczęła się od opracowania systemu opieki nad wizerunkiem artysty i związanych z nim praw autorskich, wypracowania i uporządkowania standardów współpracy w ramach licznych inicjatyw – w których skład wchodzą publikacje, wystawy, badania naukowe, projekty artystyczne i przedsięwzięcia edukacyjne. To dobry moment by podziękować mu za ten ogromny wkład.

Dlaczego Fundacja, nie będąc właścicielem znajdującego się w od lat 60. w kolekcji Muzeum Narodowego obrazu ma do niego prawa autorskie? Co umożliwiło Fundacji możliwość ochrony twórczości Andrzeja Wróblewskiego? To przykłady innych kwestii, które wyjaśnione zostały podczas rozmowy.