Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

„Zakochani” na wystawie „Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym” w National Art Museum of China w Pekinie

11.05.2015

Kurator Jarosław Lubiak oprowadza gości po wystawie

Kurator Jarosław Lubiak oprowadza gości po wystawie

Do 24 czerwca trwa wystawa przygotowywana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, portal Culture.pl we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie i National Art Museum of China.

„Wystawa Stan życia jest próbą przekazania polskich przeżyć odbiorcom z innej kultury. Punktem wyjścia wystawy jest założenie, że doświadczenie zaistniałe w ramach wspólnoty życia na określonym obszarze i w określonej kulturze, może być przekazane za pomocą języka sztuki i dzięki temu stać się dostępne dla tych, którzy w nim nie uczestniczyli.
Prezentacja polskiej sztuki w Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie ma ukazywać złożony układ sił i napięć kształtujących rzeczywistość we współczesnej Polsce, podlegającej procesom modernizacji i globalizacji. Wystawa prowokuje pytanie o to, co polska artykulacja życia przez kulturę i sztukę może wnieść do sztuki globalnej ― stanowiącej rozwinięcie tradycji awangardowej, abstrakcyjnej i konceptualnej, a także do zglobalizowanej kultury.
Wystawa zaprezentuje ponad 60 prac artystów odnoszących się do aktualnej sytuacji w Polsce, których twórczość jednocześnie można uznać za przykład w pełni rozwiniętej sztuki globalnej. Właśnie dokonania artystów z pokoleń mających pełen dostęp do uczestnictwa w globalnej kulturze zostaną zaprezentowana najszerzej.
Jednym z ważniejszych wątków wystawy będzie refleksja nad polskim krajobrazem, pejzażem urbanistycznym i strukturami społecznymi. Druga istotna kwestia to sposób kształtowania się podmiotowości w kulturze polskiej. Głównymi wątkami są tu: formowanie osobowości, relacje z innymi jednostkami, praca afektów i pamięci.
Na ekspozycji prezentowane będą też – w odniesieniu do wymienionych wątków – wybrane dzieła z polskiej historii sztuki nowoczesnej, m.in. prace Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Andrzeja Wróblewskiego, Ewy Partum, Tadeusza Kantora czy Aliny Szapocznikow. One także zostaną pokazane nie przez pryzmat historii, lecz ich aktualnego znaczenia.” (mat. prasowe organizatora)

kurator: Jarosław Lubiak
koordynatorki: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Monika Wesołowska

więcej na temat wystawy

Wystawa Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym
Chińskie Narodowe Muzeum Sztuki, Pekin
Wystawa czynna od 11.05 do 24.06.2015.