Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Wystawa „Andrzej Wróblewski: Recto/Verso 1948-1949, 1956-1957″ już otwarta!

12.02.2015

wernisaż
Serdecznie zapraszamy na długo oczekiwaną indywidualną wystawę artysty do warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej!

„Wystawa Andrzej Wróblewski: Recto / Verso. 1948–1949, 1956–1957 skupia się na dwóch momentach jego twórczości: na samym jej początku, kiedy artysta wymyśla dopiero swój język malarski (1948–1949) i na samym jej końcu, kiedy, po okresie wiary i dobrowolnego podporządkowania się wytycznym stalinowskiego socrealizmu, próbuje on określić się na nowo: zacząć od początku, zacząć jeszcze raz (1956–1957). Oba te momenty połączone są w twórczości Wróblewskiego (tak pod względem tematu, jak i formy) poprzez wyjątkowe podejście do wpisywania się i w nowoczesność, i w awangardę, a liczne dwustronne obrazy i prace na papierze tworzone w tym czasie są materialnym znakiem jego rozdarcia pomiędzy politycznym zaangażowaniem a artystycznym eksperymentem. Narracja wystawy została zbudowana w oparciu o dwustronne prace Andrzeja Wróblewskiego, które dotąd pokazywane były zawsze tylko z jednej ze stron: prymat któregoś z dwóch obrazów pomieszczonych na jednym płótnie ustalany był decyzjami właścicieli obrazów i kuratorów. Jednak używanie przez artystę obu stron płótna czy papieru trudno uznać za przypadek, zbieg okoliczności czy wybór czysto ekonomiczny. Uważne spojrzenie na te prace pozwala czytać dwustronność jako swoisty program twórczości Andrzeja Wróblewskiego: artysta każe się im uzupełniać, podważać i wzajemnie komplikować. Tego rodzaju współobecność dwóch najczęściej skrajnie innych (formalnie i treściowo) wypowiedzi to też przewrotny sposób stawiania widza przed wyborem preferowanej strony dzieła, przy jednoczesnym uznaniu istnienia obu obrazów – będących dwoma problematami, i dwoma rozwiązaniami. To również wyraz przekonania, że artysta jest aktywnym uczestnikiem rzeczywistości, a zadaniem jego sztuki jest proponowanie tymczasowych rozwiązań. Bogaty wybór prac na papierze i klasycznych”, jednostronnych płócien prezentowanych na wystawie dodatkowo rozwija i wzbogaca katalog motywów, kluczowych dla artysty w danym momencie twórczości.” (materiały prasowe organizatora).

Więcej na temat wystawy na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały organizatora, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej