Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Dzieła Andrzeja Wróblewskiego na wystawie „Zaraz po wojnie” w Zachęcie!

03.10.2015

"[Kompozycja figuralna, Chłopiec z posągiem]" i "[Kompozycja figuralna, Rudowłosy chłopiec z posągiem]", niedatowane, gwasz, sepia, papier, kolekcja prywatna

„[Kompozycja figuralna, Chłopiec z posągiem]” i „[Kompozycja figuralna, Rudowłosy chłopiec z posągiem]”, niedatowane, gwasz, sepia, papier, kolekcja prywatna

Na zbiorowej wystawie Zaraz po wojnie kuratorki prezentują kilka obrazów, gwaszy i rysunków Andrzej Wróblewskiego, z których wiele możemy obejrzeć w Polsce po raz pierwszy od 20 lat, niektóre nawet po raz pierwszy od półwiecza! Są również dzieła eksponowane po raz pierwszy publicznie jak dwa gwasze prezentujące chłopczyka z posągiem!

„Chaos, nędza, masowe repatriacje, powszechny strach przed Armią Czerwoną, ale też powrotem Niemców, szerzący się bandytyzm, szabrownictwo, samosądy, pogromy – to wstrząsający obraz Polski zaraz po wojnie. Na ten obraz składa się rozbicie dotychczasowych struktur społecznych, destabilizacja państwa, nieufność wobec nowej, komunistycznej władzy, ale też wykorzystywana przez zimnowojenną propagandę niepewność nowych granic. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie. Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej – opisanej przez Marcina Zarembę „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Jaką funkcję miała pełnić w niej sztuka?” – czytamy w materiałach prasowych.

Artyści: Mieczysław Berman, Jan Bogusławski, Marian Bogusz, Jan Bułhak, Maria Chrząszczowa, Zbigniew Dłubak, Xawery Dunikowski, Krystyna Gorazdowska, Maria Jarema, Feliks Szczęsny Kowarski, Tadeusz Kantor, Julia Kotarbińska, Aleksander Krzywobłocki, Tadeusz Kulisiewicz, Bronisław Kupiec, Jan Kurzątkowski, Bohdan Lachert, Alfred Lenica, Bronisław Linke, Jadwiga Maziarska, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Julia Pirotte, Erna Rosenstein, Jerzy Skarżyński, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Leon Marek Suzin, Helena i Szymon Syrkus, Feliks Topolski, Henryk Tomaszewski, Tadeusz Trepkowski, Bolesław Utkin, Stefan Wegner, Marek Włodarski, Władysław Wołkowski, Andrzej Wróblewski, Wojciech i Stanisław Zamecznikowie.

kuratorki: Joanna Kordjak-Piotrowska, Agnieszka Szewczyk
współpraca: Magdalena Komornicka
więcej informacji na temat wystawy

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3
Wystawa czynna od 3.10.2015 do 10.01.2016, wtorek-niedziela 12-20
https://zacheta.art.pl/pl