Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Esej Katarzyny Bojarskiej „The Gesture of Realism. Andrzej Wróblewski’s Photo-Memory of War” dostępny online!

28.01.2014

Esej dr Katarzyny Bojarskiej The Gesture of Realism. Andrzej Wróblewski’s Photo-Memory of War analizuje serię Rozstrzelania oraz inne obrazy Andrzeja Wróblewskiego z 1949 roku, interpretując je przez w teoretycznej ramie pamięci traumatycznej, imperatywu realistycznego oraz związków pomiędzy fotografią a malarstwem.

Tekst publikowany w magazynie „Widok”, nr 3, 2013

dr Katarzyna Bojarska (Instytut Badań Literackich PAN)
Ur. 1981. Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członkini Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy. Tłumaczka m.in. książki Dominicka LaCapry Historia w okresie przejściowym. Doświadczanie, tożsamość, teoria krytyczna (Kraków 2009) Pracuje nad przekładem książki Susan Buck-Morss Hegel, Haiti and Universal History. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (Warszawa 2013). Stypendystka Fulbrighta na Cornell University, Ithaca NY. Laureatką stypendium FNP „Start” (2010) oraz stypendium tygodnika „Polityka” „Zostańcie z nami” w kategorii literaturoznawstwo (2006). Stypendystka programu Młoda Polska (2011) oraz FNP w programie „Mistrz” w zespole prof. Ewy Domańskiej (UAM, Poznań, Stanford University). W latach 2012-2014 kieruje grantem ze środków Narodowego Programu na Rzecz Rozwoju Humanistyki „Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności” oraz grantem „Wydarzenia po Zagładzie” przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w IBL PAN.