Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie

08.07.2013

Galeria Sztuki XX i XXI wieku MNW

Dwa płótna Andrzeja Wróblewskiego Rozstrzelanie surrealistyczne (1949) oraz Kolejka trwa (1956) od 19 stycznia prezentowane są w stałej galerii sztuki nowoczesnej i współczesnej w warszawskim Muzeum Narodowym. „Zdecydowaliśmy się zaprezentować wyłącznie sztukę polską, gdyż taki kierunek narzucił nam charakter kształtowanych przez ostatnie dziesięciolecia zbiorów muzealnych. Galeria Sztuki XX i XXI Wieku nie jest jednak, jak dotychczas praktykowano, wystawą obrazów i rzeźb, typową dla tego, co galerią sztuki zwykło się nazywać – mówi dr Piotr Rypson, Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej, Z-ca Dyrektora MNW ds. Naukowych. – O jej odmienności świadczą dzieła filmowe, fotografie, fotomontaże, nowe nabytki muzeum: zapisy akcji artystycznych i performance’ów, prace powstałe już w III Rzeczypospolitej, będące zalążkiem kolejnego rozdziału kolekcji sztuki Muzeum Narodowego w Warszawie”.