Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

DZIEŁA WRÓBLEWSKIEGO NA WYSTAWIE POŚWIĘCONEJ TADEUSZOWI RÓŻEWICZOWI

21.11.2016

img_7657
Il.do Różewicza, [Ilustr. do poematu Różewicza „Równina”]; 1954; akwarela, gwasz, papier; kolekcja prywatna

Wystawa w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz (24.11.2016 – 30.06.2017) jest opowieścią o artyście, który wobec dramatycznych dylematów współczesności – kryzysu wartości, rozpadu cywilizacji duchowej zamieniającej się w śmietnik, wobec zgiełku informacyjnej kakofonii, wskazuje zagrożenia i szuka drogi ocalenia. Źródłem tegoż ocalenia stała się dla niego sztuka, pomogła w poszukiwaniu sensów, odbudowywaniu etycznego i metafizycznego wymiaru w świecie „bez”. Obecność dzieł wybitnych twórców (m.in. Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Andrzeja Wróblewskiego) w przestrzeni ekspozycji jest istotnym świadectwem głębokich relacji osobistych poety, który stronił od literackich środowiskowych „pułapek”.
Kuratorki: Małgorzata Wichowska, Małgorzata Górzyńska

Wystawę tę Tadeusz Różewicz obejrzałby z pewnością dokładnie przed otwarciem, odwiedziłby ją ponownie po paru tygodniach. Na otwarciu – swoim zwyczajem – by nie był.
Jacek Łukasiewicz

Więcej informacji

24.11.2016 – 30.06.2017
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – siedziba główna, Rynek Starego Miasta 20, Warszawa
Wystawa czynna od 24.11.2016 do 30.06.2017, Poniedziałek-Wtorek 10-16, Środa-Czwartek 11-18, Piątek 10-16, Niedziela 11-17
www.muzeumliteratury.pl