Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Ja chcę wyjść z siebie, przejść siebie, dokonać rzeczy niemożliwej, wypełnić zadanie niesłychane, zrealizować wizję, stworzyć obraz przekonywający bezwzględnie, zbudować go decyzjami. A.W.

„Kolejki” Andrzeja Wróblewskiego na wystawie „PRZED, PO I POMIĘDZY O DECYZJACH W KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ” w Zachęcie

01.09.2016


Oryginalny wybór przedstawienia kolejek Andrzeja Wróblewskiego na wystawie Przed, po i pomiędzy. “PRZED i PO jako hasło reklamowe salonów piękności przywodzi na myśl spektakularne metamorfozy, a fotografie im towarzyszące nie pozostawiają absolutnie żadnych wątpliwości, z jakim etapem mamy do czynienia. Różnice PRZED i PO konserwacji dzieł sztuki mogą być widoczne, ale często są niezauważalne dla odbiorcy. Nieujawniany publiczności etap POMIĘDZY kryje skomplikowane procesy i działania, a także istotne decyzje konserwatorskie.

Działania te mogą mieć różnorodny charakter, począwszy od konserwacji prewencyjnej (zabezpieczenie obiektu przed czynnikami wpływającymi na niego negatywnie), po procesy bardziej intensywne, ingerujące w obiekt, gdzie konieczne są wzmocnienia, uzupełnienia czy retusze. Celem pokazu nie jest prezentacja prostych porównań, ukazujących, jak zmieniło się dzieło, a skupienie się na tym, co jest POMIĘDZY tymi działaniami, szczególnie w warstwie podejmowanych przez konserwatora badań i rozstrzygnięć, które warunkują efekt końcowy jego prac.Pokaz zbudowany jest z prac poddanych ostatnio konserwacji w Zachęcie. Towarzyszą im materiały audiowizualne pozwalające poznać decyzje, które doprowadziły do konkretnych działań na obiektach, a w efekcie do stanu PO. Pokazane są zarówno obiekty z kolekcji, jak i dzieła wypożyczane w związku z organizowanymi w galerii wystawami (w celach ekspozycyjnych i badawczych), m.in. fotografie Mikołaja Smoczyńskiego, które POuzyskały zupełnie nową oprawę, i prace Andrzeja Wróblewskiego, które PRZED nigdy nie były prezentowane.” (materiały prasowe).

Artyści: Włodzimierz Pawlak, Mikołaj Smoczyński, Radek Szlaga, Andrzej Wróblewski, Wojciech Zamecznik
kuratorki: Małgorzata Bogdańska, Maria Świerżewska i Joanna Waśko, dział zbiorów i inwentarzy
współpraca merytoryczna: Magdalena Komornicka, Anna Kowalik, Michał Kożurno, Dorota Nowak, Karolina Puchała-Rojek (Fundacja Archeologii Fotografii), Dorota Rakowska, Monika Supruniuk, Wojciech Grzybała (Fundacja Andrzeja Wróblewskiego)
realizacja filmów: Barbara Kaja Kaniewska
projekt ekspozycji: Aleksandra Markowska
więcej informacji na temat wystawy

31.08 – 2.10.2016
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00 – 916 Warszawa

Dzieła Andrzeja Wróblewskiego na wystawie „Życie. Kolekcja Marii i Marka Pileckich” w BWA w Olsztynie

28.07.2016

Wernisaż wystawy_BWA Olsztyn

Ich miłość do sztuki Andrzeja Wróblewskiego jest nietuzinkowa. Jako jedni z nielicznych kolekcjonerów uczestniczą we wszystkich wernisażach w kraju i zagranicą. Ich dom pełen sztuki jest miejscem otwartym, do którego zapraszają badaczy i krytyków. Niezwykle przychylni różnorodnym inicjatywom artystycznym – Maria i Marek Pileccy.

„Wystawa prezentuje wybrane dzieła z kolekcji Marii i Marka Pileckich, znanych olsztyńskich kolekcjonerów i miłośników sztuki. Wśród prezentowanych prac znajdą się dzieła artystów znanych, reprezentujących klasykę polskiej sztuki współczesnej, takich jak Andrzej Wróblewski, Jerzy Panek, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Franciszek Starowieyski, Teresa Pągowska, Kiejstut Bereźnicki czy Jan Lebenstein. W kolekcji znajdują się też prace twórców związanych z miejscowym środowiskiem artystycznym, m. in. Jan Pruski, Ewa Plichta-Lubieniecka, Joanna Milewicz. Z każdą z prac, będących w kolekcji Pileckich wiąże się historia spotkania nie tylko z twórczością, ale też z osobą artysty, bądź kogoś związanego z danym dziełem twórczym. Często jest to też historia wieloletniej przyjaźni. Z takiej perspektywy, zaprezentowanie fragmentu kolekcji jest więc nie tylko ciekawym przeglądem sztuki współczesnej, spotkaniem z twórczością klasyków, ale też rodzajem osobistego i emocjonalnego dziennika twórców kolekcji, która powstaje z pasji i miłości do sztuki.” (materiały prasowe).

kuratorka: Małgorzata Bojarska-Waszczuk
więcej informacji na temat wystawy
28.07 – 2.10.2016
Biuro Wystaw Artystycznych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
10–450 Olsztyn

Dokumentacja wernisażu wystawy “Verso / reverso” w Palacio de Velázquez w Madrycie

28.11.2015

Widok wystawy „Andrzej Wróblewski. Verso / reverso”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Palacio de Velázquez (Parque de El Retiro), listopad 2015, fot. Jan Handke

Widok wystawy „Andrzej Wróblewski. Verso / reverso”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – Palacio de Velázquez (Parque de El Retiro), listopad 2015, fot. Jan Handke

W niespełna tydzień wystawę odwiedziło prawie 7 tysięcy zwiedzających, a wiodące media zamieściły recenzje w tym ElDiario, ABC Cultura i El Pais. Poniżej nasza fotorelacja z wernisażu.

Wernisaż wystawy “Andrzej Wróblewski. Verso / reverso” w Palacio de Velázquez już 17 listopada 2015 r.

13.11.2015

Montaż wystawy "Andrzej Wróblewski. Verso / reverso" w Palacio de Velázquez, Madryt

Montaż wystawy “Andrzej Wróblewski. Verso / reverso” w Palacio de Velázquez, Madryt

Po pięciu latach od pierwszej międzynarodowej indywidualnej wystawy Andrzej Wróblewski. To the Margin and Back (Van Abbemuseum, Eindhoven 2010), artysta powraca do światowych instytucji ze wspaniałą, okazałą wystawą Andrzej Wróblewski. Verso / reverso, zorganizowaną w madryckim Muzeum Królowej Zofii. To druga odsłona ekspozycji znanej Państwu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie gościła w lutym – maju tego roku. Jak czytamy w materiałach prasowych organizatorów “Także teraz narracja wystawy zbudowana jest w oparciu o dwustronne prace Andrzeja Wróblewskiego, a jednym z głównym wątków jest relacja między socrealistyczną figuracją a abstrakcją.”

Wystawie towarzyszy dwujęzyczna publikacja z esejami Érica de Chassey (Starting from Scratch – Twice), Rachel Haidu (Official Primitive), Toma McDonougha (In Its Revolutionary Development: Andrzej Wróblewski as Socialist Realist), Ulricha Loocka (Andrzej Wróblewski – A Work of Fragmentation), Marty Dziewańskiej (Andrzej Wróblewski: Antihero) i wyborem tekstów Artysty.

kuratorzy: Marta Dziewańska, Éric de Chassey
więcej informacji na temat wystawy
17.11.2015 – 28.02.2016
Palacio de Velázquez, Park Retiro, Madryt

Dzieła Andrzeja Wróblewskiego na wystawie “Zaraz po wojnie” w Zachęcie!

03.10.2015

"[Kompozycja figuralna, Chłopiec z posągiem]" i "[Kompozycja figuralna, Rudowłosy chłopiec z posągiem]", niedatowane, gwasz, sepia, papier, kolekcja prywatna

“[Kompozycja figuralna, Chłopiec z posągiem]” i “[Kompozycja figuralna, Rudowłosy chłopiec z posągiem]”, niedatowane, gwasz, sepia, papier, kolekcja prywatna

Na zbiorowej wystawie Zaraz po wojnie kuratorki prezentują kilka obrazów, gwaszy i rysunków Andrzej Wróblewskiego, z których wiele możemy obejrzeć w Polsce po raz pierwszy od 20 lat, niektóre nawet po raz pierwszy od półwiecza! Są również dzieła eksponowane po raz pierwszy publicznie jak dwa gwasze prezentujące chłopczyka z posągiem!

„Chaos, nędza, masowe repatriacje, powszechny strach przed Armią Czerwoną, ale też powrotem Niemców, szerzący się bandytyzm, szabrownictwo, samosądy, pogromy – to wstrząsający obraz Polski zaraz po wojnie. Na ten obraz składa się rozbicie dotychczasowych struktur społecznych, destabilizacja państwa, nieufność wobec nowej, komunistycznej władzy, ale też wykorzystywana przez zimnowojenną propagandę niepewność nowych granic. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie. Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej – opisanej przez Marcina Zarembę „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Jaką funkcję miała pełnić w niej sztuka?” – czytamy w materiałach prasowych.

Artyści: Mieczysław Berman, Jan Bogusławski, Marian Bogusz, Jan Bułhak, Maria Chrząszczowa, Zbigniew Dłubak, Xawery Dunikowski, Krystyna Gorazdowska, Maria Jarema, Feliks Szczęsny Kowarski, Tadeusz Kantor, Julia Kotarbińska, Aleksander Krzywobłocki, Tadeusz Kulisiewicz, Bronisław Kupiec, Jan Kurzątkowski, Bohdan Lachert, Alfred Lenica, Bronisław Linke, Jadwiga Maziarska, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Julia Pirotte, Erna Rosenstein, Jerzy Skarżyński, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Leon Marek Suzin, Helena i Szymon Syrkus, Feliks Topolski, Henryk Tomaszewski, Tadeusz Trepkowski, Bolesław Utkin, Stefan Wegner, Marek Włodarski, Władysław Wołkowski, Andrzej Wróblewski, Wojciech i Stanisław Zamecznikowie.

kuratorki: Joanna Kordjak-Piotrowska, Agnieszka Szewczyk
współpraca: Magdalena Komornicka
więcej informacji na temat wystawy
3.10.2015 – 10.01.2016
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00 – 916 Warszawa