Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód

ISBN MNK: 978-83-7581-097-4
ISBN FAW: 978-83-935822-0-4
format: 29×24 cm
oprawa miękka
48 str., kolor
papier: Munken Lynx
wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie / Fundacja Andrzeja Wróblewskiego

koncepcja naukowa i redakcja: Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała
redaktor prowadząca: Krystyna Stefaniak
tłumaczenie i współpraca redakcyjna: Krzysztof Kościuczuk
korekta angielska: Elizaveta Butakova
projekt graficzny: Joanna Jopkiewicz, Łukasz Paluch /AnoMalia art studio/

„Muszę w swej twórczości zachować – a najpierw zdobyć – królewską ogólność, wszechpoznawalność; muszę w niej zamknąć wszystko, i to, co przeżyłem, i ogromnie wiele tego, o czym tylko wiem (z książek, opowiadań) i wreszcie, i jeszcze więcej tego, o czym nie wiem, ale co musi być we mnie, bo jestem synem, Polakiem, inteligentem, wielokrotnym kolegą, przechodniem i pocieszycielem. Ale: tu musi być przemyślana i dyscypliną wymuszona akcja dla zapewnienia sobie dostatecznej ilości pokarmu. Wiem, że zmniejszając dopływ sensacji, redukując kontakty – zwiększam wyczulenie” – pisał Andrzej Wróblewski na początku 1948 roku.

Ten nieformalny zbiór kilku zapisków, opatrzonych dziennymi datami stycznia, lutego i marca 1948 roku, to refleksje niespełna dwudziestojednoletniego artysty na temat poszukiwania reguł sztuki. Pytania o sens bycia artystą przeplatają dygresje o czytanych książkach (np. o Ludziach dobrej woli Jules’a Romains’a), uwagi o kolegach z uczelni, opisy powszedniości. Wróblewski – z dorobkiem kilkudziesięciu drzeworytów, martwych natur i klasycznych studiów modeli na krakowskiej Akademii – w wewnętrznym rozrachunku stawia nierozerwalność sztuki i życia w opozycji wobec pragnienia artystycznego reżimu. Marzy o „prężności twórczej”, o dyscyplinie prowadzącej do „tworzenia obrazów bezwzględnie, ponad czasoprzestrzennie przekonywających, które przy tym byłoby konieczną i dostateczną treścią […] życia i punktem oparcia do przeciwstawienia się całemu światu”.