Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Pismo urzędowe z dn. 18.09.1953

Pismo urzędowe z dn. 18 września 1953 r. skierowane do Andrzeja Wróblewskiego z informacją o organizowanej przez Instytut Sztuki sesji naukowej w dniach 16–18 listopada z okazji 60-tej rocznicy śmierci Jana Matejki. Na sesji gościć będą przypuszczalnie także goście zagraniczni, z polskich badaczy referaty wygłoszą: Juliusz Starzyński, Andrzej Jakimowicz, Mieczysław Porębski, Kazimierz Wyka. Wróblewski został poproszony niniejszym pismem o udział w obradach i przygotowanie głosu w dyskusji.

Podobne