Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Zawiadomienie z dn. 19.12.1952

Zawiadomienia z dn. 19 grudnia 1952 r. skierowane do Andrzeja Wróblewskiego przez p.o. Kierownika Działu Współczesnego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Andrzeja Rzepniewskiego, z informacją, że Muzeum jest w posiadaniu materiału filmowego, który może być pomocny artyście przy pracy nad obrazem Objęcie szefostwa nad lotnictwem przez ZMP.

Podobne