Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Zaświadczenie z dn. 21.10.1950

Zaświadczenie wystawione w dn. 21 października 1950 r. przez przedstawicieli Zarządu Zrzeszenia Studentów Polskich przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, potwierdzające aktywność Andrzeja Wróblewskiego (studenta V roku ASP) jako członka Zrzeszenia. W zaświadczeniu ponadto wymieniona jest aktywność Wróblewskiego w latach ubiegłych w Bratniej Pomocy Studentów ASP, Federacji Polskich Organizacji Studenckich przy ASP i Komisji Kwalifikacyjnej ASP.
Zaświadczenie stanowi załącznik do podania Wróblewskiego skierowanego do Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznanie asystentury.

Podobne