Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

(Szofer autobusu ze słońcem)

niedatowany
gwasz
29,5 x 41,7 cm
kolekcja prywatna

napisy ręką Krystyny Wróblewskiej:
p.g.: 1284 (ołówkiem)
p.d.: AWróblewski (ołówkiem), 222 (czerwonym długopisem)
l.d.: Szofer autobusu ze słońcem (ołówkiem)

(Szofer z czerwonym niebem)

niedatowany
gwasz
30 x 42 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie

napisy ołówkiem ręką Krystyny Wróblewskiej:
p.d.: A Wróblewski
p.g.: 1085
l.d.: Szofer z czerwonym niebem (ołówek), 149 (czerwony długopis)

Wystawy:
Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód, Muzeum Narodowe, Kraków, 21.09.2012 – 3.02.2013

(Szofer autobusu)

niedatowany
gwasz
29,5 x 42 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie

napisy ołówkiem ręką Krystyny Wróblewskiej:
p.d.: A. Wróblewski
l.d.: Szofer autobusu (ołówek), 188 (czerwony długopis)

Wystawy:
Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód, Muzeum Narodowe, Kraków, 21.09.2012 – 3.02.2013