Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Odpis skrócony aktu urodzenia

Odpis skrócony aktu urodzenia nr 1607/n/1950 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi, obwód śródmiejski, w dn. 16 czerwca 1950 roku.

Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego

Świadectwo dojrzałości X Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie, wydane 17 lipca 1945 roku w Krakowie. U góry widnieje stempel „Wpisał się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8.X.1947” oraz ręczny dopisek „duplikat”.

Dyplom Magistra Filozofii

Dyplom Magistra Filozofii o numerze L/189/1947/48 wydany przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zaświadczający, że Andrzej Wróblewski w latach 1945/1946 i 1947/1948 odbył trzy trymestry studiów w zakresie historii sztuki.

Wyciąg aktu małżeństwa

Wyciąg aktu małżeństwa nr I.Małż.2037/53 wydany 15 kwietnia 1957 roku przez I Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie. Zgodnie z dokumentem Andrzej Krystyn Wróblewski i Teresa Waleria Reutt zawarli związek małżeński w dniu 15 października 1953 roku.

Bilet wstępu do muzeów miejskich w Amsterdamie

Bilet wstępu do muzeów miejskich w Amsterdamie wystawiony imiennie dla Andrzeja Wróblewskiego. Bilet ważny do 20 maja 1947 roku, sygnowany przez Willema Sandberga, ówczesnego dyrektora Stedelijk Museum w Amsterdamie.

Odpis wierzytelny 20.10.1950

Odpis wierzytelny związany z rejestracją Andrzeja Wróblewskiego w Wojskowej Komisji Uzupełnień. Dokument wystawiony 20 października 1950 roku w Krakowie przez Stanisława Kamudę z biura notarialnego.