Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Pismo urzędowe z dn. 27.06.1956

Pismo urzędowe z dn. 27 czerwca 1956 r. skierowane do Andrzeja Wróblewskiego, podpisane przez redaktora B. Thau z Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW „Prasa” w Warszawie, z prośbą o nadesłanie ewentualnych propozycji związanych z Krakowem, krajobrazem ziemi krakowskiej, kulturą, folklorem, w ujęciu historycznym i współczesnym do planowanego na rok 1957 wydawnictwa o takiej tematyce.

Podobne