Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Pismo urzędowe z dn. 26.05.1952

Pismo urzędowe z dn. 26 maja 1950 r. skierowane do Andrzeja Wróblewskiego, podpisane przez Prof. dr Jana Kotta (Prezydium Rady Ministrów, Sekcja Artystyczne Komisji Popierania Twórczości Naukowej i Artystycznej) z informacją o przyznaniu stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie, na okres siedmiu miesięcy (kwiecień – październik 1952) na wykonanie kompozycji figuralnych o tematyce współczesnej. Wróblewski został zobowiązany do wysyłania kwartalnych sprawozdań.

Podobne