Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Pismo urzędowe z dn. 12.04.1950

Pismo urzędowe z dn. 12 kwietnia 1950 r. skierowane do Andrzeja Wróblewskiego, podpisane przez Włodzimierza Zakrzewskiego (Przewodniczącego Komisji Wydziału Sztuk Plastycznych) i Irenę Mangelową (Wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego), z zaproszeniem na konferencję programowo-ustrojową wyższego szkolnictwa plastycznego, która odbędzie się w Nieborowie w dniach 19–28 kwietnia. Obecność na konferencji jest obowiązkowa.

Podobne