Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Lista tekstów

Poniższy spis zawiera teksty Andrzeja Wróblewskiego pochodzące z lat 1947–1956 publikowane za życia artysty w krajowej prasie (m.in. w „Echu Tygodnia”, „Gazecie Krakowskiej”, „Życiu Literackim”, „Przeglądzie Artystycznym”). Teksty zostały przepisane z zachowaniem oryginalnych zapisów, z uwzględnieniem akapitów i ewentualnych błędów stylistycznych. Następnie zostały opatrzone przypisami, w nawiasach kwadratowych podano niezbędne uzupełnienia dat, imion, skrótów. Redakcja: Magdalena Ziółkowska.

Matisse

„Echo Tygodnia”, Kraków 1954, nr 43, s. 1

Wystawa Pierwszomajowa

"Życie Literackie” 1951, nr 8, s. 12, w ramach serii: "Krakowski przegląd plastyczny"