Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Ja chcę wyjść z siebie, przejść siebie, dokonać rzeczy niemożliwej, wypełnić zadanie niesłychane, zrealizować wizję, stworzyć obraz przekonywający bezwzględnie, zbudować go decyzjami. A.W.

Wystawa „Niektórzy ludzie są jak wzgórza” w Spectra Art Space

27.01.2023

„Niektórzy ludzie są jak wzgórza” to wystawa prac najwybitniejszych artystek i artystów polskiej sztuki powojennej z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z określanego mianem jednego z najważniejszych tekstów XX wieku poematu „Wzgórza” Guillaume’a Apollinaire’a, rozumianego jako przepowiednia nadchodzącego „nowego świata” i nowej sztuki. Prezentację otwiera seria gwaszy Andrzeja Wróblewskiego, na których artysta zilustrował poszczególne strofy dzieła. 

Na wystawie pojawiły się dzieła takich artystek i artystów jak Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jan Dobkowski, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kobro, Ewa Kuryluk, Danuta Lewandowska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Maria Pinińska-Bereś, Erna Rosenstein, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarskiego i Andrzeja Wróblewskiego.

Prezentacja jest także podsumowaniem 10 lat istnienia Spectra Art Space, organizacji która powstała w oparciu o autorski program kuratorki Ani Muszyńskiej.

Wystawa czynna od 27 stycznia do 27 maja 2023.
Spectra Art Space – Fundacja Rodziny Staraków – Bobrowiecka 6, Warszawa
https://starakfoundation.org/pl/spectra/news/niektorzy_ludzie_sa_jak_wzgorza

Rozmowa z adwokatem Wojciechem Jarosińskim o współpracy z Fundacją Andrzeja Wróblewskiego

25.01.2023

Po co Fundacji adwokat? Od tego pytania rozpoczęliśmy rozmowę z wspierającym nas i reprezentującym w kwestiach prawnych adwokatem Wojciechem Jarosińskim.

Nasze współpraca, która zapoczątkowana została ponad 10 lat temu, rozpoczęła się od opracowania systemu opieki nad wizerunkiem artysty i związanych z nim praw autorskich, wypracowania i uporządkowania standardów współpracy w ramach licznych inicjatyw – w których skład wchodzą publikacje, wystawy, badania naukowe, projekty artystyczne i przedsięwzięcia edukacyjne. To dobry moment by podziękować mu za ten ogromny wkład.

Dlaczego Fundacja, nie będąc właścicielem znajdującego się w od lat 60. w kolekcji Muzeum Narodowego obrazu ma do niego prawa autorskie? Co umożliwiło Fundacji możliwość ochrony twórczości Andrzeja Wróblewskiego? To przykłady innych kwestii, które wyjaśnione zostały podczas rozmowy.

Wystawa „Collage – klejone światy” w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu

20.10.2022

Wystawa „Collage – klejone światy” to prawie 130 prac ponad 60 wybitnych polskich i zagranicznych artystów wśród których znalazł się jedyny w polskich zbiorach publicznych kolaż Roberta Rauschenberga.

Zbiór wykonanych w tej wyjątkowej i bardzo różnorodnej technice prac to próba ukazania 150 lat historii kolażu. Wystawa jest pokazem prac takich artystów jak Tadeusz Kantor, Zofia Rydet, Marian Warzecha, Max Ernst, Kurt Schwitters, Jiři Kolář, Henryk Stażewski, Maria Pinińska-Bereś czy też Andrzej Wróblewski z dziełem [Kompozycja-Collage nr 959].

„Twórcy kolaży chętnie prowadzą grę z widzem, czasem mylą tropy, innym razem rozwiązanie zagadki podają na tacy. Często posługują się fragmentami reprodukcji ikonicznych dzieł sztuki, tworzą niesamowite miejsca, aranżują niecodzienne spotkania. Tu wszystko jest możliwe, a granice wyznacza jedynie wyobraźnia twórcy i widza” – mówi kuratorka wystawy Anna Chmielarz. 

Wystawa czynna od 16 października 2022 do 15 stycznia 2023.
Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Wystawowa 1, Wrocław
https://mnwr.pl/wystawa-collage-klejone-swiaty/

„Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka”

05.07.2022

„Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka” to wystawa przedstawiająca prace najważniejszych polskich twórców II połowy XX oraz początku XXI wieku. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie zaprezentowano dzieła Magdaleny Abakanowicz, Jana Berdyszaka, Agaty Bogackiej, Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Teresy Pągowskiej, Wilhelma Sasnala, Henryka Stażewskiego, a także Andrzeja Wróblewskiego – zaprezentowany został monumentalny szkic do Rozstrzelań. 

Koncepcja ekspozycji zbudowana została w oparciu o zestawienia wchodzące ze sobą i z odbiorcą, w nieoczywiste, wielowątkowe relacje. Wystawa pokazuje orbitę upodobań kolekcjonera, jego zmieniające się zainteresowania. Wybór prac z kolekcji Wojciecha Fibaka jest w dużej mierze odzwierciedleniem oblicza polskiej sztuki powojennej i jej przemian. Kuratorem wystawy jest Cezary Pieczyński.

Wystawa czynna od 2 lipca do 18 września 2022.
Państwowa Galeria Sztuki – Plac Zdrojowy 2, Sopot
https://pgs.pl/na-tropie-doskonalosci-wybrane-dziela-z-kolekcji-wojciecha-fibaka/